19
ก.ย.

อธิบาย 3 คำสั่งเบื้องต้น SQL

FAsirichai 0 comment
อธิบาย 3 คำสั่งเบื้องต้น SQL
.
เราจะพาทุกคนมารู้จักคำสั่งเบื้องต้นของ SQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดย SQL ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตาราง แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
SQL หรือ Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการและประมวลผลฐานข้อมูล ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบสัมพันธ์ (Relational Database Management System – RDBMS) อย่างเช่น MySQL, Oracle, SQL Server เป็นต้น
.
SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งต่างๆ เช่น SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE เป็นต้น ผู้ใช้ SQL สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล เชื่อมตาราง (table) หรือดึงข้อมูลจากหลายตารางพร้อมกันได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล
.
🚩คำสั่ง SQL ที่พื้นฐานที่สุดประกอบด้วย:
.
SELECT: ใช้เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล
FROM: ระบุตารางที่ต้องการเลือกข้อมูล
WHERE: ใช้กำหนดเงื่อนไขในการกรองข้อมูล
INSERT INTO: ใช้เพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตาราง
UPDATE: ใช้แก้ไขข้อมูลในตาราง
DELETE: ใช้ลบข้อมูลออกจากตาราง
CREATE TABLE: ใช้สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูล
ALTER TABLE: ใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง
DROP TABLE: ใช้ลบตารางออกจากฐานข้อมูล
JOIN: ใช้รวมข้อมูลจากหลายตารางเข้าด้วยกัน
.
.
ทางเพจจะพยายามรวมข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนมาให้อ่านแบบเข้าใจง่ายมากที่สุด ถ้าใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมจะตอมเม้นท์ทิ้งไว้คุยกันก็ได้น้า หรือใครใช้คำสั่งไหนบ่อยสุดมาลองแชร์กัน
Share
0 comment

โพสต์