ข่าวสาร

FEATURED DEVELOPMENT

พัฒนาโปรแกรมจัดการระบบที่มีขนาดใหญ่ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าและผลงานภายใต้องค์กร

ซอฟท์แวร์จัดการภายในองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
415

HOURS WORKED

เราพัฒนาระบบภายใต้  framework รุ่นใหม่ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูงโดยนักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

624

PROJECT COMPLETE

มั่นใจในคุณภาพของระบบที่สามารถใช้งานสมบูรณ์แบบ สเถียร รวดเร็ว และทำงานได้อย่างถูกต้อง

890

ลูกค้ามีความพึงพอใจ

ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความยืดหยุ่น ตรงตามต้องการของผู้ใช้งาน

1000

MAINTENANCE

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานแก่ผู้ใช้งานระบบ

FEATURED WORKS

พัฒนาระบบภายใต้ framework รุ่นใหม่ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูงโดยนักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

SKILL

Microsoft Certified Partner ” Customer Development Solution / Implemented

DEVELOPMENT

DATABASE

WINDOWS SERVER

WEB DESIGN

RESPONSIVE

ASP.NET & HTML & CSS