ระบบบริหารงานพัสดุ

DESCRIPTION

ระบบบริหารงานพัสดุ

เป็นระบบเบิกจ่าย และบริหารจัดการพัสดุภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

SUMMARY

  • Create: FUSION SOLUSION, FA System And Application
  • Client: FA System And Application Co. ,Ltd.
  • Skill: VB.net, Aspx.net, SQL SERVER, Web...
  • Date:
  • Socials:

โพสต์