ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ

DESCRIPTION

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000

SUMMARY

  • Create: บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
  • Client: FA System And Application Co. ,Ltd.
  • Skill: VB.net, Aspx.net, SQL SERVER, Web.
  • Date:
  • Socials:

โพสต์