บริหารจัดการระบบสารสนเทศ

DESCRIPTION

เป็นระบบบริหารจัดการเอกสาร คู่มือการใช้งานระบบต่างๆภายในองค์กร

SUMMARY

  • Create: บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
  • Client: FA System And Application Co. ,Ltd.
  • Skill: VB.net, aspx.net, SQL SERVER, Web...
  • Date:
  • Socials:

โพสต์