ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

DESCRIPTION

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

เป็นระบบแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์มาให้ทางฝ่าย IT และสามารถออกรายงานการซ่อมได้

SUMMARY

  • Create: FA
  • Client: FA System And Application Co. ,Ltd.
  • Skill: VB.net, aspx.net, SQL SERVER, Web...
  • Date: 23/05/2014
  • Socials:

โพสต์